De identiteit van Vadobag

Vadobag is internationaal een sterk merk. Om ook in de komende jaren te kunnen groeien, moeten we vooruit kijken en inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Wij veranderen mee in een snel veranderende wereld. Dat betekent dat we rekening houden met de wensen van de klant en consument en onze producten hier zo goed mogelijk op afstemmen.

Missie

Vadobag is een snel groeiend bedrijf met een duidelijk doel, in het kort luidt deze als volgt:

 • To fulfill the complete product market experience in bags & accessories
 • To offer bags & accessories according to the latest trends
 • To create value to our customers, supported by 5 generations of knowledge


Visie
In onze visie beschrijven we wat we moeten doen om duurzame groei te realiseren:

 • Product: een gevarieerd en breed aanbod van lifestyle producten dat aansluit op de wensen van de klant en consument.
 • Planeet: het verschil maken door maatschappelijk verantwoord en duurzaam te ondernemen en door het bouwen aan duurzame producten.
 • Personeel: een prettige en veilige werkomgeving en inhoud creëren waar mensen worden geïnspireerd om het beste in zichzelf naar boven te halen en waarbij de focus ligt op groei en ontwikkeling. 
 • Partners: een sterk en succesvol netwerk van leveranciers, klanten en partners om met elkaar voortdurend toegevoegde waarde te creëren.
 • Processen: investeren in een effectieve, professionele en flexibele organisatie die snel op nieuwe ontwikkelingen kan inspelen.
 • Profit: winstgevende groei en aandacht voor duurzaamheid en ontwikkeling op lange-termijn hoeven elkaar niet uit te sluiten. Door voortdurend te zoeken naar nieuwe methodes, strategieën en werkwijzen maximaliseren we onze werking.

 

Onze kernwaarden
Onze visie is vertaald naar vier kernwaarden. Deze staan centraal in onze werkwijze en zijn leidend in onze omgang met medewerkers, partners, en leveranciers. Wie wij zijn en wat wij doen komt tot uitdrukking in ons merk. De kernwaarden bepalen wat wel en wat niet bij Vadobag past. Wij hebben ontdekt dat onze kernwaarden een krachtig middel zijn om ons te inspireren en scherp te houden. Bij alles wat we doen, laten we ons leiden door de volgende kernwaarden:

 • Ondernemen

Onze onderneming is vooruitstrevend. Wij werken op een slagvaardige en duurzame manier samen met onze klanten en partners. Om zo te komen tot oplossingen welke leiden tot het hoogst haalbare resultaat.

 • Plezier

Met plezier slagen we beter in wat we willen bereiken. We doen ons werk met enthousiasme, hierdoor hebben doorzettingsvermogen en ontstaan er verbindingen die blijvend zijn. Plezier is een vorm van intrinsieke motivatie, leidt tot verantwoordelijkheid nemen en eigen initiatief.

 • Betrokkenheid

Iedere klant is uniek en vraagt om een aanpak op maat. Vadobag streeft naar duurzame relaties. Wij hechten veel waarde aan persoonlijk contact, heldere communicatie met korte communicatielijnen en streven naar een hoge kwaliteit.

 • Originaliteit

Met onze producten en manier van distribueren onderscheiden we ons ten opzichte van de markt.